A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Share on facebook
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube

ป้ายโฆษณา
กำหนดการพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร | พิมพ์ |

กำหนดการ

แสดงความยินดีและ พิธีฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2558

ณ อาคารมหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

*********************************************************************

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558

06.00 – 07.00 น.        บัณฑิตลงทะเบียนและติดต่อรับชุดครุย   ณ จุดลงทะเบียน

07.00 – 07.30 น.        บัณฑิตถ่ายรูปหมู่แต่ละสาขาวิชา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์

1. รวมบัณฑิตทุกคณะ ถ่ายภาพร่วมกัน

2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

3. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

08.30 – 12.30 น.         บัณฑิตถ่ายภาพตามอัธยาศัย

12.30 – 13.00 น. บัณฑิตพร้อมกัน ณ ประตูทางเข้า ศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเดินแถว

13.30 – 14.00 น.          ผู้บริหารกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

14.30 – 15.00 น.          มอบของที่ระลึก แด่นักศึกษาเรียนดี

15.00 – 16.30 น.          การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร และเตรียมความพร้อมก่อนการซ้อมใหญ่

 

การแต่งกายบัณฑิต : แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา + ชุดครุยของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาชาย : ให้ใส่สูทข้างในชุดครุยด้วย

***************

งาน Goodbye seniors 2015

วันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม 2558 เวลา 18.00 – 22.00 น.

ณ  ห้องทิพย์พิมาน  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

*********************************************************************

18.00 น.          ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

18.30 น.          พิธีเปิด กล่าวเปิดงาน โดย ผู้บริหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี

การแสดงเปิดพิธี (สาขาการจัดการ )

19.00 น.          - ตัวแทนศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบัน กล่าวแสดงความยินดีรุ่นพี่บัณฑิต

- ตัวแทนบัณฑิตกล่าวขอบคุณ

- จับของรางวัลหางบัตร

- การแสดงชุดที่ 2 (สาขาบัญชี )

- การประกวดหนุ่มหล่อ สาวสวย TRU

- การแสดงชุดที่ 3 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

- ประกาศผลการประกวด หนุ่มหล่อ สาวสวย TRU

- ประธานชมรมศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 อำลาตำแหน่ง

- เลือกประธานชมรมศิษย์เก่า รุ่นที่ 3

- พิธีมอบตำแหน่งประธานชมรมศิษย์เก่า

21.00 น.          “TRU Star Party”

22.00 น.         พิธีปิด

ธีมงาน หญิง : ชุดราตรี

ชาย  : ชุดสูท

Share
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack